Polska gospodarka nadal silnie powiązana z gospodarką niemiecką (35/2019)

Głównymi partnerami Polski w roku 2018 w eksporcie – jak wynika z danych GUS właśnie opublikowanych w roczniku statystycznym handlu zagranicznego za 2018 r. – były kraje wysoko rozwinięte, których udział w eksporcie wyniósł 87%, a w imporcie 65,9%. Udział krajów rozwijających się w eksporcie Polski był stosunkowo niski (7,1%), natomiast w imporcie był znaczący i wyniósł 25%. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie były istotnym partnerem handlowym: w imporcie miały 8,9% udział (i było to o 2 punkty procentowe mniej niż w 2014 r.), w eksporcie zaś 5,8% (wobec 7,3% w 2014 r.). Dominującym partnerem zarówno w eksporcie, jak i imporcie były nadal Niemcy, na które przypadało 28,2% polskiego eksportu i 22,6% importu. Drugim i trzecim partnerem w eksporcie były Czechy (6,4%) i Wielka Brytania (6,2%), w imporcie zaś Chiny (11,5%) i Rosja (7,1%). Dane GUS dotyczące 2018 r. potwierdzają trwające od lat bardzo silne powiązanie gospodarki polskiej z silną gospodarką niemiecką.

Rocznik handlu zagranicznego 2018 zawiera szereg czasowy od roku 1929. Wówczas najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno w eksporcie, jak i imporcie były także Niemcy, z udziałem 31,2% i 27,1% odpowiednio. Historia zatoczyła koło i w roku 2018 (nieprzerwanie od 1990 r.) – najważniejszym partnerem handlowym Polski są … Niemcy.
Dynamika obrotów handlowych Polski z zagranicą jest imponująco wysoka: w roku 2018 eksport był 4,45 razy większy niż roku 2000, import odpowiednio 3,31 razy. Wzrost liczony rok do roku za rok 2018 dla importu wyniósł 7,1%, a dla eksportu 6,1%.

W 2018 r. saldo obrotów handlu zagranicznego było ujemne (4,5 mld euro), podczas gdy w trzech poprzednich latach było dodatnie. W roku 2015 nadwyżka wyniosła 2,3 mld euro, w roku 2016 była rekordowo wysoka – prawie 4 mld euro, w 2017 gwałtownie zmalała do 562 mln euro.
Struktura towarowa obrotów dowodzi, że Polska należy do grupy krajów uprzemysłowionych. Polska jest eksporterem maszyn, urządzeń, sprzętu transportowego, towarów przemysłowych i różnych innych wyrobów przemysłowych, których łączny udział w eksporcie przekracza 70%, importuje zaś także maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, towary przemysłowe i chemikalia, których łączny udział w przywozie wynosi około 66%.

Opublikowane dane potwierdzają silne powiązania gospodarki polskiej z gospodarką niemiecką, a struktura obrotów potwierdza jej charakter jako kraju wysoko uprzemysłowionego, którego powiązania z gospodarką światową dynamicznie rosną z roku na rok. Statystyka pokazująca wzrost cen w eksporcie świadczy o korzystnych zmianach struktury eksportu w kierunku towarów bardziej przetworzonych; to samo dotyczy importu.


Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: ewa.sadowskacie@gmail.com
tel. +48 605 882 050

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar