O reformie szkolnictwa wyższego w Polsce

Spotkanie obiadowe z Rektorem SGH Markiem Rockim

Temat spotkania obiadowego i jego gość okazali się bardzo atrakcyjni i frekwencja była ponad zwyczajowy limit.

Przed spotkaniem Rada Towarzystwa przesłała rektorowi SGH, prof. Markowi Rockiemu dwa ogólne pytania:

  1. Czy wprowadzana właśnie reforma poprawi atrakcyjność studiów na polskich uczelniach?
  2. Czy reforma sprzyjać będzie poprawie jakości badań naukowych i ich internacjonalizacji i komercjalizacji?

W wystąpieniu naszego gościa odpowiedzi wprost na te pytanie nie zostały sformułowane, ale padły nadzwyczaj interesujące oceny, a mianowicie, że przełomem w reformowaniu szkolnictwa wyższego była reforma przygotowana przez minister Barbarę Kudrycką i wdrażana w latach 2007-2011, ale i poprzedzający ją system pozwalał na głębokie przekształcenia uczelni, czego dowodem było reforma SGH dokonana z inicjatywy wewnętrznej w latach 1990.

We toku dyskusji zebrani doszli do wniosku, iż novum reformy Gowina to praktyczne zniesienie wymogu habilitacji. Natomiast dopuszczenie do obejmowania wyższych stanowisk w uczelni wybijającym się specjalistom otwiera drogę wszystkim uczelniom, a w szczególności prywatnym do dostosowania poziomu i kierunku studiów do nowoczesnych potrzeb gospodarki. Z drugiej strony stworzenie pewnych barier dla mało efektywnych szkół prywatnych poprzez ustalenie minimalnych wynagrodzeń na danym stanowisku eliminuje niski poziom nadawania tytułów przez te szkoły. Podstawową wadą obecnej reformy jest niespotykany dotąd system zbiurokratyzowania ewaluacji.

Spotkanie obiadowe członków Towarzystwa z prof. Markiem Rockim, rektorem SGH odbyło się 5 marca 2019 r. w restauracji Fusion (hotel Westin) w Warszawie.