TEP Patronem Honorowym „Forum Rynków Kapitałowych”

Forum Rynków Kapitałowych to dwudniowe wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w całości poświęcone tematyce rynków kapitałowych, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r.

Pierwszego dnia odbędzie się finałowy, drugi etap konkursu giełdowego, polegający na sprawdzeniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu rynków kapitałowych w praktyce poprzez symulację obrotu papierami wartościowymi. 

Drugi dzień Forum będzie miał formę konferencji. W początkowej części odbędą się dwa panele główne: ,,Wyzwania i zagrożenia polskiego rynku kapitałowego” oraz ,,Efektywność rynku kapitałowego w Polsce oczami emitenta i inwestora”. Następnie wydarzenie zostanie podzielone na trzy, bardziej szczegółowe bloki eksperckie o tematyce prawnej, finansowej oraz inwestycyjnej. Ostatnią częścią będzie panel studencko-doktorancki. Całe wydarzenie zwieńczy uroczysta gala.
Szczegółowy program opublikujemy wkrótce. Wydarzenie ma charakter otwarty.