„Instytucje – co odbudować, co przebudować, a co zbudować na nowo w kontekście wyzwań rozwojowych? – ” – X debata z cyklu „2023. Gospodarka ma głos!”

Zgodnie z klasyczną definicją instytucje to reguły gry, formalne i nieformalne ograniczenia, w ramach których porusza się polityka oraz życie społeczno-gospodarcze. Występują one na wielu poziomach, od metainstytucji, do których należą powszechnie akceptowane zwyczaje, kultura polityczna, itp., poprzez rozwiązania systemowe promujące np. rynek kapitałowy lub bankowy, a na szczegółowych regulacjach określonych rynków czy produktów skończywszy.

W dziesiątej debacie – Instytucje – co odbudować, co przebudować, a co zbudować na nowo w kontekście wyzwań rozwojowych? – 2023. Gospodarka ma głos wzięli udział:

  • Andrzej Halesiak – TEP, Instytut Spraw Publicznych i Kongresu Obywatelskiego
  • dr Maciej Bukowski – WiseEuropa, UW

Prowadzący: Jarosław J. Szczepański

Informacja w Rzeczpospolitej:

Instytucje – co odbudować, co przebudować, a co zbudować na nowo w kontekście wyzwań rozwojowych? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”