Deindustrializacja, reindustrializacja czy spontaniczne zmiany strukturalne?

15 czerwca 2015r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz ze Szkołą Główną Handlową zorganizowały panel dyskusyjny pt. Deindustrializacja, reindustrializacja czy spontaniczne zmiany strukturalne?

W panelu udział wzięli:
Prof. Jakub Growiec, Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego i Katedra Ekonomii Ilościowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz
Prof. Jan Winiecki, członek Rady TEP, członek Rady Polityki Pieniężnej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Panel poprowadzila prof. Maria Drozdowicz-Bieć.