Dobra i zła wiadomość w prognozach Komisji Europejskiej (38/2020)

Według opublikowanej wczoraj prognozy Komisji Europejskiej spadek PKB w Polsce w 2020 roku ma być jednym z najmniejszych w UE. To dobra wiadomość. Jednocześnie jednak Komisja oczekuje, że odbicie w Polsce w 2021 roku będzie jednym ze słabszych w UE. Łącznie Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 roku polski PKB będzie o 7 p.p. mniejszy niż prognozowała jeszcze w lutym, przed wybuchem pandemii. Ten spadek oznacza, że wartość dóbr i usług, które wytworzymy w 2021 r., będzie mniejsza o ponad 150 mld zł w stosunku do prognoz sprzed pandemii.

Według prognoz Komisji Europejskiej polski PKB ma w tym roku skurczyć się o 4,3 proc., co będzie najmniejszym spadkiem w całej UE. Jednocześnie jednak Komisja przewiduje, że w przyszłym roku Polska będzie jednym z wolniej rozwijających się państw UE. W prognozach KE widać założenie, że skala odbicia wzrostu w 2021 roku będzie proporcjonalna do skali spadku w tym roku.

Wykres 1. Prognozy wzrostu PKB w 2020 i 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognoz Komisji Europejskiej

Łącznie w perspektywie 2 lat według szacunków Komisji Europejskiej Polska ma być jednym z bardziej dotkniętych pandemią krajów. Pełen koszt pandemii jest widoczny bowiem dopiero, gdy porównamy obecne prognozy z prognozami z lutego. Jeszcze w lutym KE prognozowała, że Polska gospodarka w tym i przyszłym roku łącznie urośnie o 6,7 proc.. Teraz prognoza mówi o spadku o 0,4 proc. Szybszy wzrost w przyszłym roku nie wystarczy, by w pełni odrobić spadki w tym roku. Łącznie oznacza to, że w ciągu 2 miesięcy prognoza poziomu PKB Polski w przyszłym roku została obniżona przez KE o ponad 7 proc., co jest jednym z większych spadków w państwach UE.

Prognozy makroekonomiczne zawsze są obarczone dużym błędem, szczególnie w warunkach dużej niepewności związanej ze wstrząsami, takimi jak właśnie COVID-19. Niemniej porównanie prognoz KE z lutego i maja br. należy traktować jako ostrzeżenie, pokazujące potencjalną skalę negatywnych skutków COVID-19 dla polskiej gospodarki.

Wykres 2. Różnica w poziomie PKB w 2021 roku między prognozą z lutego i maja br. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Kontakt do autora:
dr Aleksander Łaszek
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Główny ekonomista i Wiceprezes Zarządu FOR
W swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z długookresowym wzrostem gospodarczym i zmianami strukturalnymi.
email: aleksander.laszek@for.org.pl,
tel.: +48 695 286 386

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar