Dobre wyniki handlu zagranicznego w 2020 r. (3/2021)

Spowolnienie gospodarek w UE wynikające z pandemii wirusa Covid-19 w niewielkim stopniu odbiło się na handlu zagranicznym Polski i nie miało większego wpływu ani na strukturę geograficzną, ani towarową obrotów w 11 miesiącach 2020 roku. Choć gospodarki Polski i Niemiec są ze sobą silnie i trwale powiązane, to znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nie przełożyło się w takim samym stopniu na wzajemne obroty. Struktura polskiego handlu zagranicznego zapewne nie ulegnie zasadniczym zmianom, przynajmniej w krótszym okresie czasu.

Opublikowane przez GUS dane o obrotach towarowych Polski z zagranicą wskazują, że – mimo zwolnienia gospodarek zarówno Polski, jak i gospodarki światowej – wartość eksportu towarów z Polski wyrażona w PLN wzrosła o 1,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jednak z uwagi na deprecjację polskiej waluty wartość eksportu wyrażona w euro, która jest najważniejszą walutą w rozliczeniach w handlu Polski z zagranicą – spadła o 1,4 proc. Nominalnie eksport wyniósł 960,8 mld PLN (245,7 mld USD; 217,1 mld euro). Nastąpił zauważalny spadek importu: o 3,3 proc. w wyrażeniu złotowym i o 6,0 proc. w wyrażeniu w euro. Globalne spowolnienie nie wpłynęło ani na zmianę struktury geograficznej ani towarowej eksportu i importu. Największym partnerem handlowym w eksporcie pozostają kraje wysoko rozwinięte: przypada na nie 86,3 proc. eksportu, o 0,8 pkt. proc. więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku. Ale w przeliczeniu na euro udział eksportu do krajów wysoko rozwiniętych spadł o 2,1 pkt. proc. (skutki deprecjacji polskiej waluty). Wśród tych krajów nadal największym partnerem – z udziałem w wysokości 73,9 proc. eksportu ogółem – pozostawały kraje Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje wzrost eksportu o 7,1 proc. – do kwoty 16,7 mld euro – do krajów rozwijających się, co zwiększyło ich udział w strukturze eksportu ogółem do 7,7 proc. (o 0,6 pkt. proc.).

Nadal najważniejszymi odbiorcami polskich towarów byli partnerzy niemieccy, których udział w strukturze eksportu ogółem wzrósł do 28,8 proc. (o 1,1 pkt. proc.). Wprawdzie gospodarka niemiecka odnotowała 5 proc. spadek PKB w roku 2020, ale polscy eksporterzy, wysyłający głównie towary przetworzone i poddostawy dla przemysłu, zawdzięczają dobry wynik eksportu silnemu odbiciu przemysłu niemieckiego po okresie pierwszej fali pandemii w marcu i kwietniu. Mimo pandemii fabryki w Niemczech pracowały, co pozwalało na utrzymanie ciągłości linii produkcyjnych. Dobre wyniki eksportu na rynek niemiecki potwierdzają mocną pozycję polskich dostawców i silne więzi między obydwoma gospodarkami.

W odróżnieniu od eksportu, wartość importu spadła, liczona zarówno w walucie polskiej, jak i w euro (odpowiednio o 3,3 proc. i o 5,3 proc.). Nadal najwyższe obroty miały miejsce z krajami wysoko rozwiniętymi (133,4 mld euro), ale były one mniejsze o 7,5 proc. niż rok wcześniej. Największą grupę pośród nich stanowiły kraje członkowskie Unii Europejskiej (113,5 mld euro, spadek o 7,4 proc.). Warto zwrócić uwagę, że wzrósł importu z krajów rozwijających się (o 3 proc.) i znacząco zmalał import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (aż o 23,9 proc.).

Tak jak w eksporcie, tak i w imporcie najważniejszymi dostawcami towarów na rynek polski byli dostawcy niemieccy (21,8 proc. udziału w wartości importu Polski ogółem). Wartość importu z Niemiec wyniosła 44,8 mld euro i była mniejsza o 7,0 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Blisko 40 proc. (dokładnie 38,2 proc.) importu do Polski w ubiegłym roku pochodziło z czterech krajów spoza UE – Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Na uwagę zasługuje wzrost importu z Chin (o 9,7 proc.) i Korei Południowej (o 8 proc.) oraz gwałtowny spadek importu z Rosji (o prawie 29 proc.). Spadł także import ze Stanów Zjednoczonych (o 7,8 proc.).

Na skutek spadku wartości importu i nieznacznego wzrostu wartości eksportu w złotych, Polska odnotowała dodatnie saldo obrotów zagranicznych w wysokości 51 mld złotych (równowartość 11,4 mld euro). Dodatnie saldo wystąpiło w obrotach z krajami wysoko rozwiniętymi i krajami członkowskimi Unii Europejskiej (odpowiednio: 54,1 i 47 mld euro). W obrotach z krajami rozwijającymi się nadal występuje saldo ujemne (42,9 mld euro).

Największą grupą towarową polskiego eksportu są maszyny, urządzenia i środki transportu (37,2 proc.), po nich – towary przemysłowe sklasyfikowane według grup surowca (17,8 proc.) i różne towary przemysłowe – łącznie stanowią one ponad 72 proc. wartości eksportu. Świadczy to o korzystnej strukturze polskiej gospodarki i wskazuje jej konkurencyjność na rynku największego odbiorcy tych towarów – rynku niemieckim. Kolejną ważną grupę w eksporcie stanowi polska żywność i zwierzęta żywe (11,4 proc.) oraz chemikalia i artykuły pokrewne (9,6 proc.). Co istotne – nastąpił tylko nieznaczny, bo o 0,5 proc. spadek eksportu maszyn i urządzeń transportowych, największy zaś – spadek napojów i tytoniu (o 18,7 proc.) oraz olejów, tłuszczów (o 24,4 proc.).

W imporcie także największą grupę towarową stanowią maszyny, urządzenia i środki transportu (35,8 proc.), towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca (16,7 proc.), chemikalia (14,7 proc.) i różne wyroby przemysłowe (14,5 proc.). Łącznie stanowią one 81,7 proc. wartości importu. Import paliw mineralnych to 5,3 proc., a żywności – 7,8 proc. Największy wzrost importu odnotowano w grupie olejów, tłuszczów, itd. (o 23 proc.), napojach i tytoniu (o 16,9 proc.), najmniejszy spadek importu zarejestrowano w grupie maszyn i urządzeń transportowych (o 4,8 proc.) i w grupie towarów przemysłowych sklasyfikowanych według surowca (o 3,6 proc.).

Reasumując: spowolnienie gospodarek w UE wynikające z pandemii wirusa Covid-19 znalazło niewielkie odzwierciedlenie w poziomie obrotów handlu zagranicznego, nie miało zasadniczego wpływu ani na strukturę geograficzną, ani towarową obrotów. Z analizy obrotów wynika, że gospodarki Polski i Niemiec są ze sobą silnie trwale powiązane i że nawet znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nie przekłada się w takim samym stopniu na ich wzajemne obroty.

Kontakt do autorki:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
e-mail: ewa.sadowskacie@gmail.com

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar