Dobre wyniki w handlu zagranicznym Polski w pierwszym kwartale 2021 r. (18/2021)

Mimo trwającej pandemii trwa dobra passa w obrotach towarowych handlu zagranicznego. Obserwujemy nadal silny wzrost obrotów i  w eksporcie  i imporcie, utrzymuje się dodatnie saldo obrotów. W handlu zagranicznym polski nadal dominuje rynek niemiecki. Spadają obroty z Wielką Brytanią. Struktura towarowa obrotów charakterystyczna dla kraju uprzemysłowionego, ale z niewielkim udziałem towarów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Wyzwaniem dla eksporterów  będzie  poprawa struktury przedmiotowej eksportu w kierunku towarów o wyższej zawartości nowoczesnej myśli technologicznej. 

Mimo  trwającej pandemii utrzymuje się – a nawet uległa wzmocnieniu – dobra passa w obrotach towarowych polskiego handlu zagranicznego. Wartość obrotów zarówno po stronie eksportu, jak i importu w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego wzrosła w PLN o 14,6% i 12,3% odpowiednio, jednak biorąc pod uwagę spadek wartości polskiej waluty, przyrost wartości eksportu mierzony w euro był nieco niższy, ale i tak wysoki i wynosił 8,3% a wartości importu o 6,1%. Wartość eksportu to 298,8 mld PLN (66,3 mld euro), a importu 287,9 mld  PLN (63,9 mld euro).

Saldo obrotów handlu zagranicznego wzrosło do 10,9 mld PLN, (2,9 mld dol. i 2,4 mld euro) i jest dodatnie w obrotach z krajami wysoko uprzemysłowionymi, ale nadal ujemne w obrotach z krajami rozwijającymi się (13,5 mld euro).

Głównymi partnerami polskich podmiotów gospodarczych zarówno w eksporcie, jak i imporcie są kraje wysoko uprzemysłowione, w tym głównie kraje strefy euro, których udział w eksporcie ogółem wynosi 59,5%, a w imporcie 45,8%. Od lat utrzymuje się dominująca pozycja rynku niemieckiego zarówno w eksporcie, jak i imporcie. W I kwartale 2021 udział rynku niemieckiego w eksporcie ogółem wzrósł o  kolejny 1,1 pp i wynosił 28,9%. Natomiast w imporcie ogółem udział Niemiec spadł o nieznaczne 0,1 pp do  21,7%, licząc wartość importu według kraju pochodzenia towarów (13,8 mld euro).  

Utrzymuje się wysoka koncentracja zarówno eksportu, jak i importu na rynkach 10 najważniejszych krajów – eksport do Niemiec, Francji, Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Rosji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych stanowił łącznie 65,5 proc.  eksportu ogółem, przy czym udział Francji, drugiej na liście głównych odbiorców polskich towarów, w wartości eksportu ogółem wynosi 6,1% – czyli 4 mld euro – prawie pięciokrotnie mniej, niż do pierwszych na liście Niemiec. 

Z kolei import liczony według kraju pochodzenia towarów z Niemiec, Chin, Włoch, Rosji, Holandii, Francji, Czech, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, i Belgii stanowił łącznie 64,8 proc. importu ogółem. W przypadku importu dysproporcja między pierwszym i drugim na liście krajem nie jest tak duża, jak w przypadku eksportu – wartość importu z Niemiec jest 1,5 razy większa niż importu z Chin. Na uwagę zasługuje spadek obrotów w eksporcie na rynek Wielkiej Brytanii (o 13,6 pp), zaś wśród dziesięciu największych dostawców towarów na rynek polski nie ma już dostawców z Wielkiej Brytanii. Wygląda na to, że odczuwamy pierwsze efekty Brexitu.

Struktura towarowa obrotów, z jaką mamy do czynienia, jest charakterystyczna dla gospodarki wysoko rozwiniętej. Przeważają wyroby wysoko przetworzone – maszyny, urządzenia  i środki transportu i inne wyroby przemysłowe, chociaż są to często produkty z niskim udziałem produktów o zawartości wysokiej techniki. Ważną grupę w eksporcie polskim stanowi żywność i zwierzęta żywe oraz chemikalia. Łącznie te wszystkie grupy towarowe stanowią 93,8% eksportu ogółem. Podobna jest struktura towarowa importu – cztery najważniejsze grupy to maszyny, urządzenia i środki transportu, towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca, chemikalia i produkty pokrewne, różne wyroby przemysłowe, żywność i zwierzęta żywe – łącznie 88,8% ogółu importu.

Podsumowując, korzystne wyniki zawdzięczamy powstaniu silnego sektora prywatnego, na który w niemal równych proporcjach składają się przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, które przez lata transformacji wypracowały sobie kanały dystrybucji i krąg stałych odbiorców, który jest z roku na rok poszerzany.

Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
e-mail: ewa.sadowskacie@gmail.com
tel. +48 605882050

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar