Dr Anders Aslund gościem marcowego „Spotkania obiadowego TEP”

Gościem TEP na marcowym (14.03.2017 r.) klubowym spotkaniu obiadowym organizowanym dla członków Towarzystwa był dr Anders Aslund, senior fellow w Atlantic Council (Waszyngton D.C.). Tematem spotkania było “What we know about Trump’s Economic Policy and what it is likely to be.”

Dr Aslund zaczął od stwierdzenia, że połowa marca to za wczesny moment, by ocenić, w jakim kierunku Stany Zjednoczone rzeczywiście pójdą, jednakże po kampanii prezydenckiej i zapowiedziach (już) prezydenta Trumpa i prominentnych członków jego ekipy można podsumować, że istnieją poważne powody do niepokoju, Zapowiedzi w dziedzinie gospodarki (bo na tych skupił się nasz gość w swojej prezentacji) są bardzo radykalne w treści, niepokoi w szczególności zapowiadany izolacjonizm Stanów. To co już wiadomo, i za co nowa administracja już się zabrała, to obalenie „Obamacare”, które Trump w trakcie kampanii prezydenckiej zapowiadał. Dr Aslund uważa ten ruch za niedobry, także z punktu widzenia gospodarki amerykańskiej. Jeśli chodzi o zapowiedzi to gość spotkania obiadowego TEP wymienił jako groźne trzy planowane przez prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników kierunki działań: (1) promowanie w polityce gospodarczej zasady „America first”, która musi oznacza de facto prowadzenie polityki izolacjonizmu; (2) przejście USA do budowy stosunków gospodarczych z zagranicą w oparciu o umowy bilateralne, co jest oczywistym krokiem wstecz w stosunku do dotychczasowej praktyki umów multilateralnych; (3) dekonstrukcję administracji rządowej. Czwartą zapowiedź z programu gospodarczego Trumpa można – jako jedyną – witać z nadzieją. Chodzi o zapowiedź reformy systemu podatkowego dla przedsiębiorstw: ta jest sensowna, i oczekiwana przez przedsiębiorców. (Ale w agendzie Prezydenta nie ma zapowiedzi reformy systemu podatków osobistych, który jest bardzo skomplikowany i kosztowny w obsłudze). Uczestnicy spotkania obiadowego zadali wiele pytań dotyczących spraw programu gospodarczego, ale nie tylko: interesowali się także m.in. kwestiami składu osobowego nowej administracji, możliwością usunięcia z urzędu (‘impeachmentu’) prezydenta Trumpa, jego związków z Putinem i Rosją. Spotkanie było bardzo ciekawe, a dyskusja ożywiona.