Eksport i import nadal rosną

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku rosły obroty towarowe polskiego handlu zagranicznego, tak było zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Utrzymywało się dodatnie saldo obrotów, a struktura geograficzna i towarowa obrotów były stabilne. Dominującymi partnerami polskich eksporterów i importerów byli nadal odbiorcy i dostawcy z rynku niemieckiego. Obroty koncentrowały się  na rynkach dziesięciu odbiorców i dostawców. Spadają obroty z Wielką Brytanią. Struktura towarowa obrotów handlowych Polski jest taka jak charakterystyczna dla kraju uprzemysłowionego, jednakże niewielki jest udział towarów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego. Wyzwaniem dla eksporterów  będzie  poprawa struktury towarowej eksportu w kierunku towarów o wyższej zawartości nowoczesnej myśli technologicznej.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku wartość obrotów zarówno po stronie eksportu, jak i importu w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego wzrosła w PLN odpowiednio o 25,9 proc. i 29,2 proc. Biorąc pod uwagę spadek wartości polskiej waluty przyrost wartości eksportu mierzony w euro był nieco niższy, ale i tak wysoki i wynosił 21,8 proc., a wartości importu o 24,9 proc. Wartość eksportu to 829,5 mld PLN (182,5 mld euro), a importu 821,2 mld  PLN (180,7 mld euro). Saldo obrotów handlu zagranicznego spadło jednak z 10,9 mld PLN zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2021 r. do 8,3 mld PLN za osiem miesięcy 2021 r., i jest dodatnie w obrotach z krajami wysoko uprzemysłowionymi (42,6 mld euro), a nadal ujemne w obrotach z krajami rozwijającymi się (37,4 mld euro) i krajami Europy Środkowo-Wschodniej (3,7 mld euro).

Głównymi partnerami polskich podmiotów gospodarczych zarówno w eksporcie jak i imporcie są kraje wysoko uprzemysłowione, w tym głównie kraje strefy euro, których udział w eksporcie ogółem utrzymuje się na poziomie 59,0 proc., a w imporcie 45,6 proc. Od lat utrzymuje się stabilna i dominująca pozycja rynku niemieckiego zarówno w eksporcie jak i imporcie. W omawianym okresie w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego udział rynku niemieckiego w eksporcie ogółem utrzymał się na poziomie 28,8 proc. (52,5 mld euro). Natomiast w imporcie ogółem udział Niemiec spadł o nieznaczne 0,4 pp i wynosił 21,3 proc. licząc wartość importu według kraju pochodzenia towarów (38,4 mld euro) i 27,6 proc. (spadek o 0,6 pp) licząc według kraju wysyłki (48,1 mld euro) – co wskazuje, że przez Niemcy dokonywany jest do Polski reeksport towarów z innych krajów, wart 9,7 mld euro.

Utrzymuje się wysoka koncentracja zarówno eksportu, jak i importu. Eksport do dziesięciu  najważniejszych krajów (Niemiec, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Rosji, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii) stanowił łącznie 65,1 proc.  eksportu ogółem. Warto odnotować, że pomimo Brexitu udział Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie był wysoki – (9,2 mld euro i czwarta pozycja na liście odbiorców polskich towarów). Z kolei import z dziesięciu największych dostawców zagranicznych (Niemiec, Chin, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Rosji, Włoch, Holandii, Francji, Czech, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Korei Południowej) stanowił łącznie 64,7 proc. importu ogółem.

Na uwagę zasługuje spadek obrotów w imporcie z Wielkiej Brytanii (efekt Brexitu), której nie ma na liście dziesięciu największych dostawców zagranicznych na polski rynek, a wartość importu z tego kraju jest o 1,3 mld euro mniejsza od importu z Korei Południowej, zamykającej listę dziesięciu największych importerów.

Struktura towarowa obrotów Polski jest charakterystyczna dla gospodarki wysoko rozwiniętej Przeważają wyroby wysoko przetworzone: maszyny, urządzenia i środki transportu, jednak są to produkty raczej średnio niskiej i średnio wysokiej techniki, z niskim udziałem produktów o zawartości wysokiej techniki (tak wynika z badań przeprowadzonych przez Chojnę i Marczewskiego – 30 lat polskiego eksportu, INE PAN). Ważną grupę w eksporcie polskim stanowią: żywność i zwierzęta żywe oraz chemikalia. Łącznie te wszystkie grupy towarowe stanowią 93,5 proc. eksportu ogółem.   

Podobna jest struktura towarowa importu – pięć najważniejszych grup to maszyny, urządzenia i środki transportu, towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca, chemikalia i produkty pokrewne, różne wyroby przemysłowe, żywność i zwierzęta żywe oraz paliwa mineralne (łącznie 94,1 proc. ogółu importu).

Korzystne wyniki obrotów w handlu zagranicznym zawdzięczamy powstaniu silnego sektora prywatnego, na który w niemal równych proporcjach składają się przedsiębiorstwa z kapitałem krajowym i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, które przez lata transformacji wypracowały sobie kanały dystrybucji i krąg stałych odbiorców, z roku na rok poszerzany. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw eksportujących będzie dążenie do poprawy struktury przedmiotowej eksportu w kierunku towarów o wyższej zawartości nowoczesnej myśli technologicznej, co będzie szczególnie ważne wobec planów inwestycji w nowoczesne sektory gospodarki w krajach Unii Europejskiej, zawartych a Planie Odbudowy po pandemii. Wyzwaniem będzie również zintensyfikowanie obrotów z krajami rozwijającymi się.

Kontakt do autora:
Ewa Sadowska-Cieślak
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
email: ewa.sadowskacie@gmail.com
tel. 605 882 050

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar