Konsekwencje wojny na Ukrainie

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na życie ludzi i stan  gospodarki w obu krajach i będzie prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w regionie Europy Centralnej i Azji, a także na całym świecie – stwierdzają autorzy raportu Banku Światowego.

Jak wynika z ostatnio opublikowanego raportu biura głównego ekonomisty Banku Światowego dla regionu Europy i Azji Centralnej „War in the Region”, wojna wywołała potężny szok gospodarczy, hamując ożywienie po pandemii Covid 19., OECD szacuje, że globalny PKB, w porównaniu do prognoz sprzed wybuchu wojny, zmniejszy się o około 1 proc, przy znacznym zwiększeniu poziomu ekstremalnego ubóstwa. Wojna wpłynie też negatywnie na zaufanie konsumentów i inwestorów, a także funkcjonowanie rynków finansowych.

Raport koncentruje się na regionie, który obejmuje 50 krajów. Są one w raporcie podzielone na 10 grup: Azja Centralna, Europa Centralna i kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, Europa Północna, Południowy Kaukaz, Europa Południowa, Zachodnie Bałkany, Europa Zachodnia, Rosja i Turcja.  Dla  całego regionu Europy i Azji Centralnej autorzy raportu szacują, że gospodarka  w 2022 roku skurczy się o 4,1 proc., czyli dwa razy więcej  niż to miało miejsce w przypadku recesji spowodowanej przez pandemię.Szczególnie dotknięte będą kraje sąsiadujące z Rosją i Ukrainą, ze względu na ich powiązania handlowe, finansowe i migracyjne z tymi krajami. Rosja jest głównym eksporterem energii i metali, w tym żelaza, aluminium i palladu, a wspólnie z Ukrainą odpowiada za ponad 15 procent światowego eksportu pszenicy. Ograniczenia dostaw, a co za tym idzie, rosnące ceny energii i żywności mają znaczny wpływ na zwiększenie inflacji w regionie. W samej Rosji wojna i restrykcje finansowe, spowodowane przez sankcje gospodarcze, w sposób znaczny ograniczyły stabilność systemu finansowego i możliwości regulowania przez ten kraj zobowiązań finansowych.

Kolejnym istotnym  czynnikiem wpływającym na sytuację gospodarczą w regionie jest ruch uchodźców. Z ostatnich danych opublikowanych przez UNHCR wynika, że od początku wojny z Ukrainy wyjechało prawie 5,4 miliona uchodźców, z czego 3 miliony przekroczyły granicę z Polską, a pozostała część granicę z Węgrami, Mołdową i Rumunią, choć pewna znaczna część z nich powróciła już na Ukrainę. Należy dodać, że kryzys humanitarny, spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę w skali globalnej ma dodatkowy, negatywny wpływ na nadal trwające kryzysy humanitarne w takich krajach, jak Afganistan, Jemen, Somalia, Południowy Sudan czy Myanmar.

Wojna przyczyniła się do załamania produkcji przemysłowej, ograniczenia w łańcuchach dostaw, rosnących cen energii i żywności. Wzrosła wyraźnie inflacja, zarówno w Ukrainie, gdzie w marcu wyniosła ona 13,7 proc. (r/r), jak i w całym regionie, wpływając na rozszerzenie się ekstremalnego ubóstwa, które wzrosło z poziomu 1,8 proc.  w 2021 r. do 19,8 proc. obecnie.1

Wojna odbija się również na transporcie. Ograniczenia w dostępie do przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i Rosją zahamowały odrodzenie się ruchu lotniczego po okresie pandemii i negatywnie wpływają na koszty transportu lotniczego, zarówno w regionie jak i w skali globalnej. Dla przykładu, autorzy raportu wskazują, że w 2021 r. pasażerowie z Rosji i Ukrainy stanowili 5 proc. międzynarodowych pasażerów lotniczych w 30 państwach i 10 proc. w 18 państwach.Skutki wojny odczuwalne są  także przez transport morski: handel w rejonie Morza Czarnego skurczył się w portach ukraińskich o 82 proc. a rosyjskich o 45 proc.

Według prognoz Banku Światowego wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę PKB  Europy Centralnej i Azji zmniejszy się o 6,5 pkt. proc. w porównaniu z prognozami sprzed wybuchu wojny i w 2022 r. spadnie o 4,1 punktu procentowego, by w kolejnym roku wzrosnąć do 2,5. W 2022 r. wzrost PKB Europy Centralnej jest prognozowany na 3,5 proc., podczas gdy PKB Europy Wschodniej spadnie o 30,7%.2

Raport zawiera również ocenę wpływu wojny na sytuację gospodarczą w poszczególnych krajach omawianego regionu. Szacuje się, że tempo wzrostu polskiego PKB obniży się wskutek między innymi,  wysokiej inflacji, zaburzeń w łańcuchach dostaw, załamania się handlu z Rosją, Ukrainą i Białorusią, czy zacieśnienia polityk monetarnej. Według prognoz Banku Światowego wyniesie on w 2022 r. tylko 3,9 proc. w porównaniu do 5,7 proc. w 2021 roku. Prognozuje się, że saldo obrotów bieżących w 2022 r. wyniesie -2,5 proc.

Autorzy raportu podkreślają, że wpływ wojny na przyszłość ekonomiczną regionu zależeć będzie od czasu trwania konfliktu. Przedłużenie wojny zwiększy nie tylko koszty ekonomiczne i ludzkie, ale podwyższy niepewność polityczną i dalej zakłócać będzie handel i inwestycje.W raporcie zaleca się wzmocnienie buforów polityki makroekonomicznej i instytucji w państwach regionu, tak by zwiększyć stabilność gospodarki, a także wzmocnić  systemy ochrony socjalnej, poprawić wydajność energetyczną i przyspieszyć „zieloną transformację”.Autorzy raportu postulują wspieranie dalszej integracji globalnej i regionalnej, utrzymywanie stabilności makroekonomicznej, przeprowadzenie reform instytucjonalnych,  w szczególności tych chroniących prawo własności i minimalizujących ryzyko wywłaszczenia. Promowane są działania na rzecz obniżenia kosztów prowadzenia biznesu i zachęcania do inwestycji, szczególnie w sektorach o najwyższej produktywności, a także wspieranie dobrego ładu korporacyjnego.

W raporcie podkreśla się także konieczność ochrony uchodźców, a także osób zagrożonych marginalizacją, poprawę efektywności świadczeń socjalnych i  sektora ochrony zdrowia. 

Raport “War in the Region”  został przygotowany na podstawie  danych z pierwszych kilku tygodni trwania wojny i jest prawdopodobnie jedną z pierwszych prób oszacowania ekonomicznych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak podkreślają autorzy, rzeczywisty wpływ wojny na gospodarkę, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej, będzie zależał od jej dalszego rozwoju i czasu jej trwania.

1 Bank Światowy za poziom ekstremalnego ubóstwa przyjmuje dochód na osobę poniżej 1,9 dolara USA

2 Autorzy raportu do państw Europy Wschodniej zaliczają Białoruś, Mołdawię i Ukrainę.


Jacek J. Wojciechowicz
Członek Rady TEP i Koordynator projektu TEP „Blockchain i Nowe Technologie”
Kontakt do autora:
email: jacek.wojciechowicz@tep.org.pl

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych. 

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar