Obciążenia administracyjne osłabiają konkurencyjność polskiej gospodarki (33/2019)

Polska zajęła 40 miejsce w rankingu Doing Business 2020 przygotowywanym przez Bank Światowy dla 190 krajów. Od kryzysu na rynkach finansowych w latach 2008-2009 do 2015 i 2016 roku pozycja Polski w Rankingu cały czas się poprawiała. Od 2017 (Doing Business 2018) warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce się pogarszają.

Ranking Doing Business Banku Światowego (Ranking) porównuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej w 190 krajach. Do tego porównania stosuje dla wszystkich gospodarek takie same kryteria i ich mierniki, m.in. zakładanie działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na budowę, przyłączanie firm do sieci elektroenergetycznej, rejestrowanie nieruchomości, dostęp do kredytu, egzekwowanie umów. Większość tych kryteriów oceniana jest w oparciu o liczbę procedur, które trzeba przejść (np. aby założyć firmę), czas, który jest potrzebny, aby te procedury wypełnić oraz koszty z tym związane (w odniesieniu do dochodu per capita).

Można się obruszać, że takie kryteria i ich mierniki zostały przyjęte przez Bank Światowy do oceny warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach na świecie, a także że ocenie podlegają jedynie spółki z o.o. Ale są to kryteria pozwalające porównywać i oceniać konkurencyjność 190 państw w podejściu do przedsiębiorczości. Tak, konkurencyjność państw! Bo nie tylko przedsiębiorstwa konkurują. Konkurują też państwa poprzez regulacje tworzące lepsze lub gorsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości, a także poprze redukcję obciążeń administracyjnych. Politycy i administracja państwowa muszą o tym pamiętać.

Wiedzą o tym decydenci w Chinach, które od 2018 r. (Doing Business 2019) wyraźnie poprawiają warunki prowadzenia działalności w swojej gospodarce. Jeszcze w Doing Business 2018, który oceniał warunki gospodarowania w 2017 r., gospodarka chińska była na 78 miejscu w Rankingu. Dzisiaj jest to miejsce 31. W przyszłym roku ta pozycja zapewne znowu się poprawi. Wiedzą o tym decydenci w Niemczech, którzy starają się utrzymać +/- 20 pozycję w Rankingu.


Źródło: opracowanie na podstawie World Bank Doing Business, kolejne lata

Chyba nie do końca wiedzą o tym obecni polscy decydenci. Lata 2008- 2016 wskazują, że można było poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez redukcję obciążeń administracyjnych związanych uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak od roku 2017 (Doing Business 2018) pozycja Polski w obszarach ocenianych w Doing Business wyraźnie się pogarsza. Można mówić, że obniżono CIT do 9 proc. dla najmniejszej działalności gospodarczej, ale trzeba dodać, że ta obniżka obejmuje ok. 8 proc. przedsiębiorstw. Można mówić, że wprowadza się tzw. mały ZUS, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że podnosi się płacę minimalną o ponad 15 proc. (w 2020 r. wobec 2019 r.), a planuje się ją prawie podwoić w ciągu najbliższych 3-4 lat, co ma ogromne znaczenie dla małych firm i zdecydowanie pogorszy ich finansowy standing.

Ideą Doing Business nie jest ocena regulacji, ale ocena procedur administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą. Ile ich trzeba wypełnić, aby zarejestrować działalność, uzyskać pozwolenie na budowę, zarejestrować nieruchomość, etc. Ile czasu to zajmuje i ile to kosztuje. Proste kryteria!

Popatrzmy zatem, co się wydarzyło w ostatnich latach w tych obszarach w Polsce.
1) W Doing Business 2015 byliśmy na 85 miejscu, jeśli chodzi o rozpoczynanie działalności gospodarczej. Dzisiaj jesteśmy na miejscu 128. Wtedy osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musiała przejść 4 procedury i trwało to 30 dni. Dzisiaj to 5 procedur i 37 dni.
2) W Doing Business 2017 byliśmy na 47 miejscu, jeśli chodzi o płacenie podatków. Dzisiaj to 77 pozycja. Mieliśmy i mamy 7 procedur, ale w 2016 r. (Doing Business 2017) absorbowały one 271 godzin w roku, dzisiaj potrzebne są na to 334 godziny. I to przy rosnącym ucyfrowieniu tak przedsiębiorstw, jak i administracji państwa.
3) W Doing Business 2017 przyłączanie firm do sieci elektroenergetycznej dawało nam 46 pozycję na świecie, dzisiaj jest to pozycja 60. Co ciekawe, liczba procedur nie uległa tu zmianie (4), a czas nawet się skrócił (ze 122 dni na 112). Wskazuje to jednak, że w innych krajach zrobiono znacznie więcej niż w Polsce, aby przyspieszyć proces podłączania firm do elektryczności.
4) W Doing Business 2017 Polska była na 38 pozycji w rejestrowaniu nieruchomości. Teraz jest na pozycji 92. Liczba procedur nie wzrosła, ale istotnie wydłużył się czas rejestracji – z 33 dni w 2016 r. do 135 dni w 2019 r. I to przy rosnącym ucyfrowieniu gospodarki. Można oczywiście to istotne pogorszenie sytuacji w obszarze rejestrowania nieruchomości tłumaczyć wprowadzeniem możliwości przekształcania użytkowania wieczystego we własność, a tym samym zwiększeniem liczby wniosków. Wprowadzając taką możliwość decydenci powinni od razu stworzyć warunki do jej realizacji. Nie trzeba analiz, ekspertów i modeli, aby wiedzieć, że taka zmiana prawa wymaga wsparcia finansowego i osobowego instytucji tę zmianę realizujących.


Źródło: opracowanie na podstawie World Bank Doing Business, kolejne lata

Na szczęście nie wszędzie pozycja Polski się pogorszyła. Cały czas (od Doing Business 2015) poprawiają się warunki związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Poprawia się także rozwiązywanie spraw związanych z niewypłacalnością. To dwa bardzo ważne dla działalności gospodarczej obszary. I pokazują one, że można ograniczać liczbę procedur i czas ich realizacji. Obciążenia administracyjne są codzienną „zmorą” przedsiębiorców. Warto nie tylko obniżać podatki dla najmniejszych podmiotów i obniżać im ZUS, ale także zabrać się skutecznie za sprawy, które mogą być znacznie większą wartością dodaną dla całej gospodarki!


Kontakt do autora:
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Członek Rady, Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Wykładowca, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: malgorzata.krzysztoszek@tep.org.pl.
tel. +48 600 296 438

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar