RAPORTY CZĄSTKOWE (wersje robocze)

Rynek ziemi rolniczej w Polsce

Józef Pyrgies

POBIERZ PDF

Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania przemian w rolnictwie obszarów górzystych na przykładzie polskich Karpat

Wiesław Musiał

POBIERZ PDF

Zmiany struktur agrarnych w województwie małopolskim – rozwój czy stagnacja?

Wojciech Sroka

POBIERZ PDF

Wykorzystanie koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego w rozważaniach nad barierami poprawy struktury agrarnej w województwie małopolskim

Tomasz Wojewodzic

POBIERZ PDF

Polski handel zagraniczny artykułami rolno- spożywczymi. Lata dziewięćdziesiąte, sytuacja obecna i jej rozwój w najbliższych kilku latach

Janusz Rowiński

POBIERZ PDF