[dt_hr_title tag=’h2’]RAPORTY CZĄSTKOWE (wersje robocze) [/dt_hr_title] [dt_sc_one_half first]

Rynek ziemi rolniczej w Polsce

Józef Pyrgies

POBIERZ PDF [/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half]

Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania przemian w rolnictwie obszarów górzystych na przykładzie polskich Karpat

Wiesław Musiał

POBIERZ PDF [/dt_sc_one_half] [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_one_half first]

Zmiany struktur agrarnych w województwie małopolskim – rozwój czy stagnacja?

Wojciech Sroka

POBIERZ PDF [/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half]

Wykorzystanie koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego w rozważaniach nad barierami poprawy struktury agrarnej w województwie małopolskim

Tomasz Wojewodzic

POBIERZ PDF [/dt_sc_one_half] [dt_sc_hr_invisible] [dt_sc_one_half first]

Polski handel zagraniczny artykułami rolno- spożywczymi. Lata dziewięćdziesiąte, sytuacja obecna i jej rozwój w najbliższych kilku latach

Janusz Rowiński

POBIERZ PDF [/dt_sc_one_half] [dt_sc_one_half] [/dt_sc_one_half]
[dt_sc_hr_invisible]