Spotkanie TEP on-line z dr. hab. prof. UW Łukaszem Hardtem

Gościem majowego spotkania obiadowego TEP, z powodu pandemii w wersji online, był dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz nauczyciel akademicki (na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW).

We wprowadzeniu do rozmowy z uczestnikami spotkania prof. Hardt odniósł się do wpływu globalnej pandemii na sytuację gospodarczą oraz do tego, w jaki sposób otoczenie makroekonomiczne oddziałuje na oczekiwania sektora przedsiębiorstw i konsumentów. Ocenił, że obecna sytuacja wpływa na zmianę charakteru konsumpcji prywatnej oraz spowoduje znaczący spadek inwestycji w branżach produkujących towary dla konsumentów, ale też w usługach. Wystąpienie recesji w gospodarce światowej i polskiej jest pewne, a obecne analizy wskazują, że spowolnienie gospodarcze w kraju sięgnie ok. 5% w 2020 r. Taka prognoza opiera się na założeniu, że w trzecim i czwartym kwartale roku nie wystąpi druga fala zachorowań na COVID-19.

Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej niezwykle istotny jest oczywiście aspekt zmieniających się oczekiwań inflacyjnych. Mając na uwadze sytuację z początku roku, kiedy to inflacja zbliżała się do 5%, a dyskusja dotyczyła, czy i o ile podnieść stopy procentowe, obecna sytuacja sprawia, że dyskusja toczy się w zupełnie innym kierunku i kontekście. W czasie pandemii obserwujemy zmiany w strukturze konsumpcji, wzrost cen żywności i produktów medycznych oraz spadek cen paliw i wypadnięcie dużej ilości pozostałych składowych ‘standardowego’ profilu konsumpcji. Skokowy wzrost zainteresowania kupnem obligacji skarbowych indeksowanych inflacją również wskazuje na przewidywania wzrostu inflacji. Właściwą odpowiedzią na uderzenie koronawirusa w gospodarkę jest poluzowanie polityki pieniężnej, co się stało, choć według Ł. Hardta obniżenie stóp w Polsce o łącznie 140 p.b. było zbyt radykalne. Nasz Gość poruszył w swoim wprowadzeniu także takie tematy, jak programy wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców, niestandardową politykę pieniężną NBP i innych banków centralnych w reakcji na kryzys. Prof. Ł. Hardt pozytywnie ocenił działania rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Osią dyskusji, która wywiązała się po prezentacji prof. Hardta, był kontekst przejrzystości stosowania QE przez NBP. Prof. Hardt zaznaczył, że działania NBP powinny być transparentne, ale w takim stopniu, który nie będzie obniżał ich skuteczności.

Kolejnym tematem poruszonym w dyskusji była konieczność współpracy z GUS-em oraz z innymi instytucjami w celu wyznaczenia nowych wskaźników pozwalających na mierzenie oczekiwań inflacyjnych.
Na zakończenie spotkania prof. Hardt stwierdził, że zarówno polska, jak i światowa gospodarka będzie ‘sprawdzana’ przez pandemię koronawirusa i jednym z aspektów wspomagających relatywnie łagodne przejście przez recesję jest adaptacyjny charakter polityki pieniężnej.