TEP i Inicjatywa Firm Rodzinnych w obronie podatników

19 lutego br. Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych ogłosiły wspólne oświadczenie w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych. Stowarzyszenia zwróciły uwagę na zagrożenia dla przedsiębiorców, wiążące się z rekomendacjami resortu finansów dotyczącymi zwiększenia skuteczności kontroli skarbowych.

podpisanie-wspolnego-stanowiska

Zgodnie z zaleceniami miarą skuteczności miała być rosnąca liczba ukaranych podatników. TEP i IFR podniosły, że takie podejście nie prowadzi do rzeczywistego zwiększenia efektywności pracy urzędów, rodzi natomiast pole do nadużyć i podważa zaufanie obywateli do państwa.

Stanowisko do pobrania

W odpowiedzi na ten list Ministerstwo Finansów 9 marca br. zorganizowało konferencję „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej”, w którym udział wzięli przedstawiciele najważniejszych organizacji pozarządowych, zrzeszających przedsiębiorców i ekonomistów. TEP reprezentowany był na spotkaniu przez Przewodniczącego R. Petru, a IFR przez prof. A. Blikle. Uczestnicy konferencji dyskutowali o możliwych drogach rozwoju administracji podatkowej i sposobach, które pozwolą zwiększyć efektywność administracji podatkowej bez nadmiernej ingerencji w wolność działalności gospodarczej.
Dodatkowo, w dniu 18 marca br. TEP i IFR otrzymały z Ministerstwa Finansów pisemną odpowiedź na oświadczenie z 19 lutego. Minister J. Kapica wyjaśnia w niej założenia nowej strategii działań administracji podatkowej oraz dziękuje TEP i IFR za wskazanie ryzyk związanych z takim ujęciem pomiaru efektywności działań urzędów skarbowych.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

TEP ma zamiar w dalszym ciągu przyglądać się wszelkim zmianom odnoszącym się do pracy urzędów skarbowych i piętnować te z nich, które stawiając na pierwszym miejscu potrzeby fiskalne prowadzą do ograniczania działalności biznesowej w Polsce, zagrażając tym samym przyszłości polskiej gospodarki.