Towarzystwo Ekonomistów Polskich patronem XV Międzynarodowego Kongresu MBA

Towarzystwo Ekonomistów Polskich objęło patronatem XV Międzynarodowego Kongresu MBA, który odbędzie się w dniach 17-19 maja br. w Krakowie.

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni.

Myślą przewodnią tegorocznego wydarzenia jest Teoria chaosu – wartość (nie) zależności. Prelegenci będą debatować m.in. nad tym – czy posłużenie się zatem elementami teorii chaosu może stanowić inspirację w zakresie interpretacji zjawisk zachodzących w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? Jak wykorzystać ów impuls kreatywności? Czy i dlaczego świadomość pozytywnych efektów występowania chaosu może pomóc w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem? Jaki ma wpływ na planowanie, motywowanie, kontrolę czy finanse? Czy układy chaotyczne charakteryzują się większą efektywnością niż układy uporządkowane? A zatem czy warto utrzymywać przedsiębiorstw/organizacje w stanie permanentnego wzburzenia?

Organizatorem Kongresu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu UEK, Fundacja KSB UEK i Klub KSB Alumni MBA.

Więcej informacji na stronie www.kongresMBA.pl