Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich

29 maja br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2018 rok. Skład Rady TEP został uzupełniony o jednego członka, została nim dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Podczas spotkania podsumowano ostatni rok działalności, zrealizowane cele i przedstawiono plan działań na 2019 rok oraz towarzyszący mu budżet Towarzystwa. Do Rady TEP dołączyła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, doktor nauk ekonomicznych, związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, gdzie jest cenionym wykładowcą. Przez wiele lat pełniła funkcję Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan. Od 2016 roku aktywnie działa w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Do Towarzystwa Ekonomistów Polskich dołączyła w 2018 r., od razu angażując się w jego działalność merytoryczną oraz promocję.

Rada TEP funkcjonuje w następującym składzie: Julia Patorska – przewodnicząca, dr Ewa Balcerowicz i dr Wiktor Wojciechowski – wiceprzewodniczący, Joanna Kośmider – sekretarz generalna, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Rafał Rudzki i Jacek Wojciechowicz – członkowie. Komisja Rewizyjna TEP pracuje w trzyosobowym składzie: Wiktor Patena, Urszula Skorupska oraz Beata Pawłowska.