Wspomnienie o Stanisławie Welliszu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 28 lutego 2016 roku zmarł w Nowym Jorku po długiej chorobie
Stanisław Wellisz
ekonomista, absolwent Harvard University, emerytowany profesor Columbia University, profesor i doctor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, odznaczony orderem Polonia Restituta,
członek założyciel naszego Towarzystwa.

Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, powszechnie znany, lubiany i ceniony w amerykańskim i polskim środowisku ekonomicznym. Naukowiec, którego zainteresowania daleko wykraczały poza wąskie ramy profesji. Serdeczny przyjaciel wielu z nas.

Przebywając na obczyźnie od 1939 roku zawsze pozostawał zainteresowany sprawami Polski. Po upadku komunizmu mocno zaangażował się w odbudowę polskiej gospodarki rynkowej i w podnoszenie standardów naszej ekonomicznej profesji – badań naukowych i nauczania akademickiego. Dzielił swój czas między sprawy amerykańskie i polskie.

Wielu członków naszego Towarzystwa miało przywilej i przyjemność poznać Go osobiście, a niektórzy współpracować z Nim. Chętnie dzielił się swą rozległą i głęboką wiedzą. Z Jego bezinteresownej pomocy skorzystało wielu z nas, a szczególnie zastępy młodego pokolenia polskich ekonomistów.

Jego prochy zostaną złożone w grobie rodzinnym Welliszów na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, najprawdopodobniej późną wiosną lub wczesną jesienią bieżącego roku; o szczegółach powiadomimy oddzielnie.

Władze i członkowie TEP


Nekrolog prof. Wellisza na stronie Columbia University, tamże jego sylwetka i dorobek naukowy: econ.columbia.edu/prof-stanislaw-wellisz-1925-2016

Wspomnienie o Stanisławie Welliszu prof. Andrzeja Kondratowicza