Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego został partnerem TEP

Z wielką przyjemnością informujemy, że Towarzystwo podpisało kolejną umowę o współpracy: naszą instytucją partnerską w grudniu 2017 r. został Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Z inicjatywą realizacji konkretnych przedsięwzięć może występować każdy z Partnerów. Ponadto Umowa przewiduje możliwość organizowania przez TEP – za zgodą Partnera – w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ swoich wydarzeń służących realizacji celów statutowych, w szczególności paneli dyskusyjnych, seminariów, debat, konferencji. Ze strony TEP koordynacją wspólnych przedsięwzięć i działań w ramach umowy zgodził się zajmować członek Towarzystwa z Łodzi, pan Janusz Wdzięczak. Liczymy, że partnerstwo z WE-S UŁ zwiększy naszą aktywność w regionie łódzkim.