Wyzwania niskich stóp procentowych na świecie – znaczenie dla przyszłych emerytów

W odpowiedzi na wybuch globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku główne banki centralne podjęły niekonwencjonalne działania – obniżyły stopy procentowe do poziomu właściwie nie mającego precedensu oraz wtłoczyły do systemu finansowego gigantyczną masę płynności. Niekonwencjonalnym działaniom w polityce pieniężnej towarzyszył spadek do bardzo niskich poziomów także rynkowych stóp procentowych. Stan ten trwa do dzisiaj. Rodzi to pytania o scenariusze rozwoju tej sytuacji oraz możliwości podniesienia rentowność długoterminowych inwestycji. Dlatego też

IGTE wspólnie z TEP organizują debatę pt.
„Wyzwania niskich stóp procentowych na świecie
– znaczenie dla przyszłych emerytów”

Debata odbędzie się 9 lutego br. o godzinie 11.00 w siedzibie PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

W jej trakcie będziemy chcieli nakreślić makroekonomiczne uwarunkowania niskich stóp
procentowych i scenariusze rozwoju sytuacji w skali globalnej, a jednocześnie wskazać na różne
czynniki i rozwiązania pozwalające na zwiększenie rentowności długoterminowych, w tym
emerytalnych, inwestycji.

W debacie uczestniczyć będą:

  • Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online
  • Leszek Kąsek, główny ekonomista warszawskiego biura Banku Światowego (tbc)
  • Ewa Małyszko, prezes zarządu PKO BP Bankowy PTE SA
  • dr hab. Andrzej Rzońca, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Zapraszamy do udziału w debacie.
Prosimy o potwierdzanie obecności do 7.02 pod adresem: fp@igte.pl