Żegnamy profesora Jana Winieckiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 7 czerwca 2016 roku zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki, Członek Założyciel i Honorowy Przewodniczący naszego Towarzystwa.

Wybitny ekonomista, orędownik liberalizmu, ceniony w kraju – a jeszcze bardziej za granicą – zarówno za olbrzymi i oryginalny dorobek naukowy, jak i za działalność publicystyczno-polemiczną oraz pracę w ważnych krajowych i międzynarodowych instytucjach gospodarczych.

Nasze Towarzystwo zawdzięcza mu bardzo wiele. Był w wąskim gronie pomysłodawców i inicjatorów powstania TEP. Przez ponad dwadzieścia lat pozostawał jego głównym filarem. Mimo ciężkiej choroby do niemal ostatnich chwil bardzo aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa – i to w sposób, który odciskał piętno na nas wszystkich. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i zarażał zapałem do najróżniejszych przedsięwzięć…

Był dobrym i cenionym ambasadorem polskiej ekonomii na świecie – o czym mogą świadczyć jego bardzo liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych i renomowanych wydawnictwach, takich jak Routledge, Edward Elgar czy Peter Lang.

Wiele zawdzięczają mu ośrodki akademickie i środowiska naukowe Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi – a także Ålborga i Frankfurtu nad Odrą (Viadrina University).
Nieobca była mu też działalność w krajowych i międzynarodowych instytucjach gospodarczych (Rada Polityki Pieniężnej i European Bank of Reconstruction and Development).
Był człowiekiem niezwykłej energii i pracowitości. Pozostając zdecydowanym przeciwnikiem kolektywizmu i planowania w skali makro – w skali mikro precyzyjnie planował i realizował swoje kolejne przedsięwzięcia naukowe i organizacyjne. Nie zwalniał tempa do samego końca. Dorobek publikacyjny jego ostatnich trzech lat przyprawia o zazdrość wielu z nas.

W 2014 r. Edward Elgar opublikował Jego Economic Futures of the West. W 2015 w wydawnictwie Peter Lang ukazały się Jego Memoirs of a (Highly) Political Economist i faktycznie profesor Jan Winiecki był przedstawicielem ekonomii politycznej w najlepszym tego słowa znaczeniu, w tradycji klasyków tego nurtu – Adama Smitha i Miltona Friedmana. Polemiczną werwę miał nie mniejszą niż ten ostatni. Polemizował bezkompromisowo, a często bardzo ostro, mając świadomość kosztów i konsekwencji takiej postawy. Czasem wystawiano mu za to słony rachunek.

W 2016 zdążył jeszcze wydać w Central European University Publications Shortcut or Piecemeal: Economic Development Strategies and Structural Change – książkę pod wieloma względami podsumowującą Jego wieloletnie rozważania nad rozwojem gospodarczym.

Profesor Jan Winiecki był też Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego naszej jubileuszowej konferencji XX-lecia TEP, która odbyła się w listopadzie 2015 r. Wkrótce ukaże się książka postkonferencyjna zawierająca także i jego rozdział – niestety już ostatni, jaki napisał.

Jego działalność była bardzo różnorodna. Szerokie grono czytelników i uczestników dyskusji na żywo poznało Go jako doskonałego publicystę i polemistę. Inni zaś zetknęli się z jego pasją na polu krzewienia wiedzy ekonomicznej i ideałów wolności wśród młodzieży akademickiej (Konkursy Młodego Ekonomisty) i – co było dla Niego szczególnie ważne – nauczycieli szkół średnich. Za tę ostatnią działalność nasze Towarzystwo zostało w 2007 roku nagrodzone przez amerykańską Atlas Foundation specjalną międzynarodową nagrodą im. Sir Antony’ego Fishera dla najbardziej innowacyjnych projektów w skali światowej – choć naprawdę nagroda należała się właśnie Jemu. Profesor Winiecki nie wahał się dzielić swymi sukcesami z innymi.

Dom i ogród Jana i Elżbiety Winieckich w podwarszawskim Świdrze przez wiele lat były miejscem niezapomnianych spotkań ekonomistów i nie-ekonomistów związanych ze środowiskiem liberalnym. W ostatnich latach z grona bywalców nieodwracalnie ubyło kilka ważnych postaci, potem właściciele przenieśli się na stałe do centrum Warszawy – skończyły się bogate intelektualnie i towarzysko świdrzańskie garden parties, a teraz odszedł ich organizator i dobry duch.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich


​Uroczystość pożegnania prof. Jana Winieckiego odbędzie się 13 czerwca o godzinie 15:00 w Sali Pożegnań C Cmentarza Północnego w Warszawie (Wólka Węglowa). Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich, chcących pożegnać Profesora.