Dodatkowy, dobrowolny system emerytalny w Polsce

Zespół TEP pod kierunkiem dra Wiktora Wojciechowskiego (w składzie: prof. B. Liberda, Dr. Joanna Rutecka oraz mec. Jan Stefanowicz z zespołem) przedstawia główne założenia zmian w obecnym systemie oszczędzania na emeryturę w III filarze, którego celem jest stworzenie maksymalnie powszechnego ergo dostępnego, efektywnego i bezpiecznego systemu dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Pod pojęciem powszechności należy tu rozumieć powszechne prawo do uczestnictwa, zapewniające, przez łatwy dostęp i różnorodność, wysoki odsetek uczestnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich dochodach. Osiągnięciu efektywności powinny służyć nie tylko niskie koszty operacyjne funduszy i programów zarządzających oszczędnościami emerytalnymi oraz akceptowalny koszt dla pracodawców, pracowników i finansów publicznych, ale także przejrzystość, spójność i jednoznaczność regulacji. Bezpieczeństwo powinno być zapewnione przez m.in. wystandaryzowaną politykę inwestycyjną w okresie zarówno akumulacji składek, jak i wypłaty zgromadzonych oszczędności.

czytaj:

Ekonomiści chcą zmian systemu emerytalnego – Rzeczpospolita

Nowy pomysł na dobrowolne oszczędności emerytalne – Parkiet


Raport DSE (PDF) Raport DSE (ZIP) Raport DSE – synteza (PDF) Raport DSE – synteza (ZIP) DSE – prezentacja (PDF) DSE – prezentacja (ZIP)