Ceny żywności i paliw wyhamowały wrześniową inflację (29/2019)

Dynamika inflacji spowolniła we wrześniu do 2,6 proc. w ujęciu rok do roku z 2,9 proc. w sierpniu – podał GUS. Spowolnienie dynamiki cen we wrześniu to głównie efekt niższego wzrostu cen żywności i paliw. W perspektywie najbliższych miesięcy należy oczekiwać wzrostu cen, szczególnie pod koniec tego roku i w pierwszym kwartalne 2020 roku. Aktualna dynamika cen oraz perspektywy spowolnienia koniunktury w Polsce i na świecie nie przemawiają jednak za zaostrzeniem polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach.

W ostatnich miesiącach wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był głównym czynnikiem wpływającym na wzrost dynamiki wskaźnika CPI. Wrzesień jest miesiącem, w którym przeważnie następują wzrosty cen w tej kategorii towarów w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jednak tym razem mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen żywności i napojów bezalkoholowych o -0,2 proc. (w ubiegłym roku miał miejsce wzrost o 0,6 proc.). Miesięczne spadki cen zanotowaliśmy również w przypadku cen transportu (spadek o 2,6 proc.), wyposażenia mieszkań (spadek o 0,2 proc.), łączności (spadek o 0,7 proc.) oraz rekreacji i kultury (spadek o 0,9 proc.). Wskaźnik CPI podwyższały natomiast wzrosty cen odzieży i obuwia (wzrost o 2,6 proc.) oraz edukacji (wzrost o 2,6 proc.).

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej otrzymają w listopadzie uaktualnione projekcje inflacji i PKB. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nie spowoduje to zmian w ocenach większości członków RPP odnośnie do kierunku prowadzonej polityki pieniężnej. Rada zdaje sobie sprawę, że nastąpi wzrost inflacji w I kw. 2020 r., a następnie prawdopodobnie w dłuższym horyzoncie będzie się kształtowała w pobliżu celu inflacyjnego. Nadal jednak mamy do czynienia z wieloma czynnikami generującymi niepewność w odniesieniu do kształtowania się cen w przyszłości. Z jednej strony słabnąca koniunktura sprzyja stabilizacji lub spadkowi cen, ale z drugiej sytuacja geopolityczna, groźba intensyfikacji konfliktów zbrojnych czy też liczna grupa czynników krajowych, może sprzyjać pobudzeniu dynamiki inflacji. Z tej perspektywy ważne będą ewentualne zmiany, jakie będą zachodziły w oczekiwaniach inflacyjnych przedsiębiorstw i konsumentów.

Aktualnie oczekiwania inflacyjne są względnie stabilne, jednak ta sytuacja może ulec zmianie. Zwróćmy uwagę, że ceny usług wzrosły o 4,8 proc. w ujęciu rocznym. Ponadto konsumenci mogą również silniej odczuć zmiany cen, których nie obejmuje wskaźnik CPI. Należą do nich m.in. ceny lokali mieszkalnych. Jak podał w swoim październikowym komunikacie GUS, w II kwartale 2019 roku dynamika cen lokali mieszkalnych w ujęciu rok do roku była najwyższa od 2014 roku i wyniosła 8,1 proc. Aż w 5 województwach dynamika cen w ujęciu rok do roku była dwucyfrowa (najwyższa w województwie dolnośląskim – 12 proc.). W sumie na przestrzeni ostatnich 5 lat ceny lokali mieszkalnych w Polsce były o 21,1 proc. wyższe w porównaniu ze średnią z 2015 roku. Przy czym warto zauważyć, że wyraźniej rosną ceny lokali na rynku wtórnym (o 25 proc.), niż na rynku pierwotnym (o 16,8 proc.). Zmiany w tych kategoriach cen mogą również przyczyniać się do przekonania części konsumentów o tym, że wskaźnik CPI nie informuje prawidłowo o zmianach cen w gospodarce. Warto jednak jeszcze raz przypomnieć, że w skład wskaźnika CPI wchodzą tylko i wyłącznie określone grupy cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wątpliwości dotyczące metodologii pomiaru cen w Polsce przedstawia GUS w specjalnym komunikacie.


Kontakt do autora:
dr Jarosław Janecki
Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail:
jaroslaw.janecki@tep.org.pl
jaroslaw.janecki@sgh.waw.pl
tel. +48 601 072 268

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar