05
Maj

0

Gala konkursu Laury Magellana

05-05-2015

24 kwietnia odbyła się gala konkursu Laury Magellana, nad którym Towarzystwo Ekonomistów Polskich sprawowało honorowy patronat. To ogólnopolski konkurs biznesowy, którego misją jest promowanie wysokiej wartości pracy, profesjonalizmu i wychodzenia poza schematy. Organizatorem jest Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku w Jury zasiadła dr Ewa Balcerowicz.

A oto laureaci:

Magellan Roku – Piotr Voelkel – za osiągnięcie niekwestionowanego sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku meblarskim przy jednoczesnym działaniu filantropijnym oraz zaangażowaniu w rozwój edukacji w Polsce.

Menedżer Roku – Rafał Chwast – za globalny rozwój, bycie siłą napędową zmian i innowacji w jednym z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw prywatnych, a przede wszystkim za skuteczne prowadzenie trzech zagranicznych projektów akwizycyjnych Grupy Nowy Styl, w której kieruje Pionami Finansowym oraz IT.

Debiut Roku – Damian Słuja – twórca platformy społecznościowej BaseConnect dedykowanej studentom i absolwentom. Młodego przedsiębiorcę doceniono m.in. za dobry i potrzebny społecznie pomysł oraz upór w jego realizacji, a także umiejętności personalne w pozyskiwaniu sojuszników i partnerów oraz stworzenie zunifikowanego w skali międzynarodowej narzędzia, odpowiadającego na potrzeby i ambicje absolwenta.

Osiągnięcie Pozazawodowe Roku- Paula Boruszewska – która zaangażowała 7 tys. nastolatków z całej Polski w znakomitą inicjatywę „Zwolnieni z teorii”, uruchamiającą ich aktywność skierowaną na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Paulę Boruszewską wyróżniono za stworzenie jednej z najbardziej popularnych olimpiad dla uczniów szkół średnich, wspieranie obywatelskich postaw oraz inspirowanie młodych wolontariuszy.

Statuetkę za Całokształt Osiągnięć wręczono prof. dr. hab. Jerzemu Hausnerowi, wybitnemu ekonomiście i politykowi.

Wszystkim nominowanym i laureatom gratulujemy!


Laury Magellana