Gala konkursu Laury Magellana

24 kwietnia odbyła się gala konkursu Laury Magellana, nad którym Towarzystwo Ekonomistów Polskich sprawowało honorowy patronat. To ogólnopolski konkurs biznesowy, którego misją jest promowanie wysokiej wartości pracy, profesjonalizmu i wychodzenia poza schematy. Organizatorem jest Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku w Jury zasiadła dr Ewa Balcerowicz.

A oto laureaci:

Magellan Roku – Piotr Voelkel – za osiągnięcie niekwestionowanego sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku meblarskim przy jednoczesnym działaniu filantropijnym oraz zaangażowaniu w rozwój edukacji w Polsce.

Menedżer Roku – Rafał Chwast – za globalny rozwój, bycie siłą napędową zmian i innowacji w jednym z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw prywatnych, a przede wszystkim za skuteczne prowadzenie trzech zagranicznych projektów akwizycyjnych Grupy Nowy Styl, w której kieruje Pionami Finansowym oraz IT.

Debiut Roku – Damian Słuja – twórca platformy społecznościowej BaseConnect dedykowanej studentom i absolwentom. Młodego przedsiębiorcę doceniono m.in. za dobry i potrzebny społecznie pomysł oraz upór w jego realizacji, a także umiejętności personalne w pozyskiwaniu sojuszników i partnerów oraz stworzenie zunifikowanego w skali międzynarodowej narzędzia, odpowiadającego na potrzeby i ambicje absolwenta.

Osiągnięcie Pozazawodowe Roku- Paula Boruszewska – która zaangażowała 7 tys. nastolatków z całej Polski w znakomitą inicjatywę „Zwolnieni z teorii”, uruchamiającą ich aktywność skierowaną na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Paulę Boruszewską wyróżniono za stworzenie jednej z najbardziej popularnych olimpiad dla uczniów szkół średnich, wspieranie obywatelskich postaw oraz inspirowanie młodych wolontariuszy.

Statuetkę za Całokształt Osiągnięć wręczono prof. dr. hab. Jerzemu Hausnerowi, wybitnemu ekonomiście i politykowi.

Wszystkim nominowanym i laureatom gratulujemy!