Książka pt. Gospodarka bez ekonoma jest już na rynku

Ukazała się właśnie publikacja przygotowana na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego. Książka zawiera wybrane w konkursie referaty zgłoszone na tę konferencję. Celem konferencji, organizowanej wspólnie przez TEP, Wydział Ekonomiczny UG i WSIiZ w Rzeszowie, jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego (1938 – 2016). Patron konferencji to człowiek wybitnego umysłu, przepełniony energią, zorganizowany i pracowity. Zarażał ludzi swoją energią, motywował do efektywnego działania na rzecz Ojczyzny. Tak bowiem pojmował patriotyzm. Wkład Profesora w budowę nowego, rynkowego ładu ekonomicznego w Polsce, był ogromny. W referatach podejmowane są tematy, które były w kręgu zainteresowania Profesora Winieckiego i pozostają aktualne do dziś, będąc przedmiotem zainteresowań ekonomistów. Są to problemy dotyczące transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, globalizacji, nierówności dochodowych oraz polityki pieniężnej.

Praca zbiorowa pod redakcją prof.prof. Elżbiety Adamowicz (TEP i SGH) oraz Henryka Cwiklińskiego (TEP, UG) ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Jest już w sprzedaży (link)