Marnotrawstwo żywności – problem globalny i lokalny

Presja na ciągły wzrost gospodarczy, który stał się wyznacznikiem rozwoju w skali globalnej i krajowej, prowadzi – z jednej strony – do wzrostu produkcji dóbr i usług, z drugiej – do nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie na świecie marnuje się rocznie blisko 1 mld ton żywności (ok. 17%), która pozwoliłaby na wykarmienie ok. 2 miliardów ludzi oraz narasta problem głodu, którego w 2020 r. doświadczało 811 mln ludzi. Ponadto marnotrawstwo żywności poprzez nieuzasadnioną emisję gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji powstających podczas wytwarzania produktów żywnościowych, które finalnie nie zostaną spożyte, przyczynia się do negatywnych zmian obserwowanych w środowisku przyrodniczym i klimacie.

Problem strat i marnowania żywności nabiera szczególnego znaczenia, zarówno na poziomie makro – w sytuacji braku lub niedostatecznego dostępu do żywności znaczącej części populacji ludzkiej, jak i mezo – na poziomie poszczególnych sektorów gospodarki oraz mikro – w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz konsumentów. 

W kontekście marnotrawstwa żywności nie da się pominąć kwestii głodu. Z jednej strony mamy nadprodukcję żywności na świecie, z drugiej narasta problem głodu. W 2020 r. głodu lub niedożywienia doświadczało 811 mln ludzi, tj. 9,9% globalnej populacji (rok wcześniej 8,4%). Ponad połowa wszystkich niedożywionych ludzi (443 mln) mieszka w Azji, a ponad 1/3 (292 mln) w Afryce. Najmniej niedożywionych jest w Ameryce Środkowej i na Karaibach (66 mln) oraz w Oceanii (3 mln). W ostatnim czasie największy wzrost liczby osób niedożywionych odnotowano w Afryce. Na Czarnym Lądzie aż 21% populacji głoduje. W Europie liczba głodujących i niedożywionych nie jest rejestrowana, ale ocenia się, że ich udział nie przekracza 2,5%1. Powodem głodu i niedożywienia, a w efekcie braku bezpieczeństwa żywnościowego, są nierówności społeczne, konflikty zbrojne, ekstremalne zjawiska pogodowe, a także wywołane innymi czynnikami spowolnienia gospodarcze. Problemy pogłębiła również recesja wywołana przez pandemię COVID-19.

Tymczasem na świecie marnuje się rocznie blisko 1 mld ton żywności nadającej się do spożycia, tj. ok. 17% żywności, która w 2019 r. była dostępna dla konsumentów. Ilość ta pozwoliłaby na wykarmienie ok. 2 miliardów ludzi2. Najwięcej żywności marnuje się – głównie na etapie konsumpcji – w Ameryce Północnej i Europie, czyli w regionach rozwiniętych gospodarczo. W południowej i środkowej Azji do strat dochodzi przede wszystkim na etapie produkcji i magazynowania. Marnotrawstwo żywności staje się coraz poważniejszym problemem w Europie. Szacuje się, że w Unii Europejskiej marnuje się rocznie ok. 20% ogólnej produkcji żywności. Jest to 88 mln ton żywności, co w przeliczeniu na mieszkańca daje ok. 173 kg. Straty z tego tytułu sięgają 143 mld euro rocznie3

Ogniwami łańcucha żywnościowego, które w największym stopniu przyczyniają się do marnotrawstwa żywności, są gospodarstwa domowe (47 mln ton) i przetwórstwo spożywcze (17 mln ton). Te dwa ogniwa łącznie są odpowiedzialne za 72% strat i marnotrawienia żywności w UE. Pozostałe 28% żywności marnuje się w gastronomii (12%), produkcji rolniczej (11%) oraz handlu hurtowym i detalicznym (5%)4.

Marnotrawstwo żywności przez producentów, dystrybutorów oraz indywidualnych konsumentów jest problemem globalnym, ponieważ poprzez nieuzasadnioną emisję gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji powstających podczas wytwarzania produktów żywnościowych, które finalnie nie zostaną spożyte, przyczynia się do negatywnych zmian obserwowanych w środowisku przyrodniczym i klimacie. Występowanie problemu marnotrawstwa żywności obniża również ekonomiczną efektywność podmiotów gospodarczych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, a także zmniejsza faktyczne dochody gospodarstw domowych. Również utylizacja niewykorzystanych produktów to zbędne koszty dla tych podmiotów oraz zanieczyszczenie środowiska. 

Wszystko to powoduje, że konieczne są inicjatywy i działania mające na celu ograniczanie strat i marnowania żywności przede wszystkim przez zapobieganie im, jako jeden z podstawowych sposobów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa żywnościowego. O nich napiszemy w kolejnym tekście TEP o Gospodarce. 

1 The State of Food Security and Nutrition in the World, FAO, Rome 2021, https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130141/download/?_ga=2.20393016.1286243361.1655486827-978785764.1655486827

2 United Nations Environment Programme 2021, UNEP Food Waste Index Report 2021. Nairobi, https://www. unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

 3 Estimates of European Food Waste Levels, FUSIONS, Stockholm, 31 March 2016.

 4 Ibid.


dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ-PIB
Członek TEP
e-mail: Iwona.Szczepaniak@ierigz.waw.pl

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar