Młodzi o ekonomii instytucjonalnej

Instytucje a budowa dobrobytu – z takim zagadnieniem zmierzyli się uczestnicy konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

14 grudnia odbył się w Warszawie finał VI edycji konkursu Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP). Tematem przewodnim tegorocznej edycji było: „Jakie instytucje mogą przyczynić się do wzrostu dobrobytu w Polsce”.

Uczestnicy mieli wykazać, jak podmioty sfery publicznej mogą kształtować funkcjonowanie stosunków gospodarczych w kraju. Słowo wstępne na gali wygłosił prof. Leszek Balcerowicz z SGH, który podkreślił m.in., jak kluczowy jest aspekt zadawania pytań oraz jaka jest waga badań empirycznych w ekonomii, które są tak samo ważne jak modelowanie matematyczne.
Pierwszą nagrodę w konkursie TEP otrzymała Ida Sywula, studentka Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy podkreślała znaczenie fundamentów instytucjonalnych, takich jak: demokracja, praworządność, wolność gospodarcza czy własność prywatna – dla budowania ładu gospodarczego w Polsce w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi.
Drugie miejsce zajął Piotr Śliwa, student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – za pracę o instytucjach inkluzywnych i ekstraktywnych.

Nagrodzona praca dotyczyła porównania działań i kosztów funkcjonowania podmiotów inkluzywnych (działających dla interesu społecznego) oraz jednostek ekstraktywnych (pracujących dla wybranych grup interesów).

Na trzecim miejscu uplasował się Jakub Sagan, student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematem jego pracy konkursowej była rola rodziny i edukacji w budowie kapitału społecznego.

Tekst został opublikowany w www.rp.pl