Polska gospodarka słabnie w szybkim tempie (12/2020)

Wg szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrost produktu krajowego brutto w IV kwartale 2019 wyniósł 3,1 proc. r/r.

Każdy kolejny kwartał 2019 r. przynosił osłabienie wzrostu gospodarczego. Gospodarka rosła, ale bardzo szybkim tempie zmniejszała się dynamika wzrostu. Jeszcze w I i II kwartale 2019 r. było to odpowiednio 4,9-4,8 proc. Ostatni, czwarty kwartał, to wzrost na poziomie już tylko 3,1 proc. A działo się to wszystko przy rosnących dochodach gospodarstw domowych. W firmach zatrudniających więcej niż 9 pracowników fundusz płac wzrósł w 2019 r. o 9,4 proc. (r/r). Dodatkowo, gospodarstwa emerytów i rencistów otrzymały ok. 10 mld zł (tzw. 13. emerytura), a gospodarstwa domowe z jednym dzieckiem i dochodami powyżej 800 zł na jedna osobę otrzymały prawo do 500+. To bardzo duże zastrzyki pieniądza, a nie widać tego w spożyciu indywidualnym, którego dynamika była w 2019 r. wyraźnie słabsza niż rok wcześniej.

Rok 2019 dobrze się zaczął w inwestycjach, które wzrosły w I kwartale o ponad 12 proc. r/r. Jednak i tu kolejne kwartały były coraz słabsze. W trzecim kwartale inwestycje wzrosły już tylko o 4,7 proc. Z moich szacunków wynika, że czwarty kwartał nie był niestety lepszy – inwestycje wzrosły nie więcej niż o 5 proc. Ich udział we wzroście PKB wyraźnie zmalał. Sytuację ratował eksport netto. I to nie tyle dzięki wysokiej dynamice eksportu (5,5 proc. w całym 2019 r., liczony w euro), co w wyniku słabej dynamiki importu (2,6 proc.). Zresztą ta słaba dynamika importu wynika ze słabnięcia skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, jak i obniżania się skłonności przedsiębiorstw do inwestycji.

Nie znamy jeszcze struktury wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r., ani w całym 2019 r., jednak na podstawie danych z poprzednich kwartałów wyraźnie widać, że 2019 r. był okresem wyraźnego słabnięcia polskiej gospodarki, głównie w wyniku zmniejszania się tempa wzrostu spożycia gospodarstw domowych i inwestycji. Wyraźnie negatywnie na wzrost PKB wpływały w 2019 r. także zapasy. Tak dzieje się zawsze, gdy gospodarka spowalnia. Widząc nadchodzące osłabienie przedsiębiorcy zawsze zaczynają zmniejszać zapasy, aby nie zamrażać gotówki i nie ograniczać swojej płynności finansowej. Tak się zaczęło dziać już w IV kwartale 2018 r. (ale tak się też działo w latach 2008 i 2009 oraz 2012 i 2013, czyli w okresach słabej koniunktury w polskiej gospodarce). Warto zapasom przyglądać się w kolejnych kwartałach, bo bez wątpienia będą one sygnalizowa, w którą stronę zmierza polska gospodarka.

Weszliśmy wyraźnie w okres słabszego wzrostu gospodarczego. Martwi bardzo szybkie tempo, w jakim to spowolnienie się dokonuje. I niech nas nie pociesza to, że PKB rosło w 2019 r. w tempie plasującym nas w grupie unijnych gospodarek o najwyższej dynamice wzrostu gospodarczego.

Martwi osłabienie w inwestycjach, które w 2020 r. będzie na pewno jeszcze postępowa. Do przedsiębiorców wrócił silny niepokój dotyczący możliwych kolejnych wzrostów obciążeń podatkowych i parapodatkowych. Skoro rosną publiczne wydatki sztywne, to jest oczywiste, że rząd musi znaleźć dodatkowe źródła finansowania. Doszły także obawy o praworządność. Nie bez znaczenia, szczególnie dla eksporterów, są globalne konsekwencje koronawirusa, a także obawy o to, czy prezydent Trump nie zaostrzy polityki handlowej wobec UE, naszego głównego biznesowego partnera. A inwestycje państwowe, ze względu na stałe zwiększanie przez rząd wydatków sztywnych w budżecie państwa, także będą ograniczane. I nie pomogą środki unijne: kończy się właśnie unijna perspektywa finansowa (2014-2020), a ponadto nie będzie środków na wkład własny, który obowiązuje przy korzystaniu z pieniędzy unijnych.
Gospodarstwa domowe odczuwają natomiast coraz silniej wzrost cen, szczególnie te o niższych dochodach, które znacznie więcej niż 25 proc. swoich budżetów wydają na żywność i napoje bezalkoholowe. Ich dochody realne maleją, a to nie pozostaje bez wpływu na spożycie indywidualne. Potwierdzają to zresztą badania koniunktury konsumenckiej prowadzone przez GUS – wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej był w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. ujemny, po raz pierwszy od drugiego kwartału 2017 r.
Czeka nas w 2020 r. naprawdę wiele problemów.


Kontakt do autora:

dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: malgorzata.krzysztoszek@tep.org.pl.
tel. +48 600 296 438

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar