Pożegnanie dra Janusza Rowińskiego

Z ogromnym żalem żegnamy Janusza Rowińskiego (zm. 15 maja 2022 r.), doktora nauk ekonomicznych, rzetelnego badacza i aktywnego uczestnika życia publicznego w Polsce w czasach transformacji gospodarczej, autora wielu prac badawczych i publikacji naukowych oraz naszego przyjaciela, współpracownika i aktywnego członka Towarzystwa Ekonomistów  Polskich.

Janusz Rowiński, przez kilka ostatnich lat swego bardzo pracowitego życia, był koordynatorem analiz z zakresu wsi, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w naszym Towarzystwie.

Absolwent SGPiS (1951), doktorat obronił w Instytucie Ekonomiki Rolnej (1976). W latach 1964-1966 pracował jako asystent w Centralnym Instytucie Informacji Naukowej,     Technicznej i Ekonomicznej, następnie, jako adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnej (1966 – 1985). Pełnił funkcję doradcy ministra finansów (1990 – 1991), następnie doradcy ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (1992 – 1993), a potem pracował także jako doradca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1993 – 2006). Autor lub współautor blisko 400 artykułów, ekspertyz i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilku publikacji zwartych z dziedziny ekonomiki rolnictwa oraz ekonomiki handlu zagranicznego.    Współredaktor naukowy przygotowanej przez TEP we współpracy z  EFRWP ekspertyzy pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii  Europejskiej” (opublikowanej przez CEDEWU, Warszawa 2019), także autor dwóch rozdziałów i współautor dwóch kolejnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Janusza.