Pożegnanie Profesora Witolda Kwaśnickiego

Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Witolda Kwaśnickiego, propagatora myśli liberalnej, gorącego zwolennika zasad ekonomii rynkowej, przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii.  Profesor Kwaśnicki w ostatnich latach był związany zawodowo z Instytutem Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kierował Zakładem Ogólnej Teorii Ekonomii. W jego dorobku naukowym znajdują się publikacje dotyczące ewolucyjnego podejścia do badań rozwoju technologicznego oraz procesów innowacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Opublikował również wiele prac z zakresu historii myśli ekonomicznej. Do jego prac będziemy z pewnością wielokrotnie wracali. Przypomnijmy, że był autorem takich książek, jak: Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność (2000), Zasady ekonomii rynkowej (2001). Profesor Kwaśnicki był m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Misesa i redaktorem naukowym polskich wydań Ludzkiego działania Ludwika von Misesaoraz Pieniądza, kredytu bankowego i cykli koniunkturalnych Jesusa Huerty de Soto.

Na Jego internetowym blogu znajdują się słowa Immanuela Kanta: „Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym”. Takim mottem kierował się w życiu. Profesor na każdym kroku propagował idee ekonomii rynkowej, podkreślał nieskuteczność niektórych działań administracyjnych oraz błędnych regulacji, był przeciwnikiem etatyzmu i interwencjonizmu. W jednym ze swoich ostatnich wywiadów Profesor Kwaśnicki przypominał, że: „ułomność państwa jest znacznie groźniejsza niż ułomność rynku”.

Profesor Witold Kwaśnicki był członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2017-18 był członkiem Rady TEP. Bardzo chętnie angażował się w prace Towarzystwa, był zawsze aktywnym uczestnikiem seminariów i konferencji. Pamiętamy jego gościnność na Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2019 r., kiedy był gospodarzem organizowanej wspólnie przez TEP, NBP oraz Uniwersytet Wrocławski. Jeszcze w czerwcu tego roku był uczestnikiem  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu”. Z powodu choroby nie zdołał przyjechać do Rzeszowa, ale zdalnie poprowadził, jak zwykle rzetelnie przygotowany, panel dyskusyjny dotyczący konsekwencji gospodarczych wojny na Ukrainie. Zakończył go, jak zwykle w Jego przypadku, specjalnie do tego przeznaczonym dzwonkiem, którego dźwięku nie zapomnimy. 

Witku, będzie nam Ciebie brakować.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Profesora. 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich