Publikacje TEP

TEP jest aktywnym uczestnikiem merytorycznej debaty. Publikowane raporty eksperckie dotyczą aktualnych zjawisk gospodarczych, wskazują na najważniejsze wyzwania dla gospodarki i rekomendacje rozwiązań. Wśród wydawnictw TEP są również publikacje książkowe.

KSIĄŻKI

WELFARE STATE – państwo socjalne

Ukazała się  nowa książka pod redakcją naukową Marka Radzikowskiego i  ze wstępem Prof. Leszka Balcerowicza pt. Welfare State – Państwo socjalne. Czytaj więcej na stronie wydawnictwa

RAPORTY

OPINIE

Stanowisko Rady TEP w sprawie konfliktu wokół Rady Polityki Pieniężnej

Rada TEP z dużym zaniepokojeniem obserwuje konflikt wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczący trybu jej pracy, sposobu wypracowywania decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych oraz sposobu ich komunikowania. Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP, bez której nie można…