O roli NIK w dzisiejszej Polsce na spotkaniu obiadowym Towarzystwa

Spotkanie członków TEP z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim (którego kadencja upływa 31 sierpnia br.), koncentrowało się na roli NIK oraz problemach towarzyszących realizacji konstytucyjnej gwarancji niezależności Izby. Prezes NIK przypomniał, iż rola Izby jako niezależnego organu kontroli wydatków publicznych uwzględniona została w Traktacie Akcesyjnym, co daje jej mocny mandat działania. Po przedstawieniu głównych zadań NIK, zakresu podmiotowego prowadzonej kontroli oraz jej zasad (którymi są: przejrzystość intencji, apolityczność, rzetelność, kolegialność decyzji) Prezes NIK przytoczył przykłady prowadzonych przez NIK działań i trudności dokonania jednoznacznej ocenie. Kilkaset kontroli przeprowadzanych przez NIK w każdym roku nie odzwierciedla istniejących potrzeb, tym bardziej iż po 2-3 latach ma miejsce re-kontrola. NIK co roku kontroluje wykonanie budżetu każdej instytucji państwowej za rok poprzedni, a zgodnie z ustawą o NIK – wszystkie (z wyjątkiem oklauzulowanych, np. dot. wojska) wyniki – co jest bardzo istotne – muszą być publikowane.

Spotkanie obiadowe z Krzysztofem Kwiatkowskim, prezesem NIK odbyło się 28 marca w Warszawie.