Spotkanie z cyklu „Obiady TEP” z dr Mieczysławem Groszkiem, wiceprezesem ZBP

W dniu 20 kwietnia, w restauracji „Dawne Smaki” w Warszawie, odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie obiadowe TEP. Uczestniczyło w nim grono członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Honorowym gościem spotkania był wiceprezes Związku Banków Polskich dr Mieczysław Groszek.

Głównym tematem dyskusji była sytuacja w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oddziaływania narastających obciążeń regulacyjnych i podatkowych na modele biznesowe działających w Polsce banków.

Nasz gość zwracał uwagę na szeroki zakres zmian regulacyjnych dotykających sektor bankowy, począwszy od fundamentalnych kwestii wymogów kapitałowych i płynnościowych, a na szczegółowych zagadnieniach ochrony danych osobowych czy konstrukcji poszczególnych produktów skończywszy. To co się dzieje w Polsce było prezentowane na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej.

W toku dyskusji zwracano uwagę, że wielu przypadkach mamy do czynienia z przyjmowaniem lub kopiowaniem rozwiązań stosowanych w innych krajach, bez uwzględniania lokalnej specyfiki. Podkreślano, że polska gospodarka nie jest – jak ma to miejsce w większości krajów Europy Zachodniej – nadmiernie ufinansowiona (aktywa banków i nie-bankowych instytucji finansowych pozostają niskie w relacji do PKB), a system bankowy nie był źródeł problemów. Nie wymagał także dokapitalizowania przez państwo.

Duże zainteresowanie wzbudzała kwestia ewentualnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych, w tym wątek oddziaływania takiej decyzji na gospodarkę i postawy zagranicznych inwestorów (nie tylko tych obecnych w sektorze finansowym).

Nieuchronnym skutkiem zmian regulacyjno-podatkowych wydaje się być dalsza konsolidacja sektora bankowego. W tym kontekście pojawiały się pytania o to czy to lepiej czy gorzej dla konsumentów i gospodarki. Zbyt daleko posunięta konsolidacja mogłaby prowadzić do ograniczenia konkurencji, a równocześnie do powstania instytucji „za dużych by upaść”.