Walne Zebranie TEP

Szanowni Państwo,

na podstawie paragrafu 9 Statutu Towarzystwa Ekonomistów Polskich zwołuję Walne Zebranie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa), w sali 230 w gmachu głównym SGH w Warszawie. Mailowo trafiła do Państwa informacja o możliwości pobrania dokumentów związanych z Zebraniem, m.in. porządku obrad, Sprawozdania z działalności TEP w 2015 roku, Sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz innych materiałów, które będą przedmiotem obrad.

Proszę potwierdzić udział w Walnym Zebraniu oraz zgłaszać ewentualne problemy z dostępem do wyżej wymienionych dokumentów wysyłając wiadomość na adres sekretariat@tep.org.pl

Liczymy na Państwa obecność.

W imieniu ustępującej Rady TEP

dr Bohdan Wyżnikiewicz
p.o. Przewodniczący TEP