O gospodarce

Zielone obligacje – kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości

Zielone obligacje są obecnie najpopularniejszą na świecie formą dłużnego finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do korzyści wynikających z emisji zielonych obligacji należy zaliczyć m.in. sygnalizowanie przez emitenta zaangażowania w transformację działalności poprzez realizację „zielonych” inwestycji, czy potencjalnie wyższy popyt inwestorów…

Jak przeciwdziałać marnotrawstwu żywności – inicjatywy globalne

Konieczność przeciwdziałania marnotrawstwu żywności jako jeden z podstawowych sposobów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych staje się w ostatnich latach…

W Polsce marnujemy 5 mln ton żywności rocznie

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że łącznie marnujemy prawie 5 mln ton żywności. Do strat i marnowania żywności dochodzi w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji rolniczej, przez przetwórstwo i dystrybucję aż do konsumpcji, odpowiedzialne za marnotrawstwo żywności są wszystkie podmioty wchodzące w skład…

Marnotrawstwo żywności – problem globalny i lokalny

Presja na ciągły wzrost gospodarczy, który stał się wyznacznikiem rozwoju w skali globalnej i krajowej, prowadzi – z jednej strony – do wzrostu produkcji dóbr i usług, z drugiej – do nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie na świecie marnuje się rocznie blisko 1 mld…

Analiza przyczyn inflacji determinuje strategię jej ograniczania 

Decyzje podejmowane w Polsce przez rząd (polityka fiskalna) i NBP (polityka pieniężna) nie pomagają w ograniczaniu inflacji. W Polsce nadal mamy problemy z dostosowaniem odpowiednich instrumentów w celu tłumienia silnej dynamiki wzrostu cen. Przyczyny wzrostu dynamiki inflacji są różne w zależności od poszczególnych…

Dominująca pozycja Niemiec w obrotach towarowych Polski

Pomimo obostrzeń wprowadzonych w gospodarce w związku z pandemią, w całym roku 2021 oraz  w pierwszym kwartale 2022 r. rósł polski eksport i import, ten ostatni  wyraźnie  szybciej, co przełożyło się na ujemne saldo obrotów ogółem. To znacząca zmiana w porównaniu do kilku poprzednich…